General Hospital/Season One

From The TV IV
Jump to: navigation, search
Season One
General Hospital
Gh63a.jpg
Season Premiere April 1, 1963
Season Finale December 31, 1963
Previous

N/A

Next

Season Two

Season One of General Hospital premiered on April 1, 1963.

Episodes

# # Title Airdate
1 1 Episode 1 April 1, 1963
2 2 Episode 2 April 2, 1963
3 3 Episode 3 April 3, 1963
4 4 Episode 4 April 4, 1963
5 5 Episode 5 April 5, 1963
6 6 Episode 6 April 8, 1963
7 7 Episode 7 April 9, 1963
8 8 Episode 8 April 10, 1963
9 9 Episode 9 April 11, 1963
10 10 Episode 10 April 12, 1963
11 11 Episode 11 April 15, 1963
12 12 Episode 12 April 16, 1963
13 13 Episode 13 April 17, 1963
14 14 Episode 14 April 18, 1963
15 15 Episode 15 April 19, 1963
16 16 Episode 16 April 22, 1963
17 17 Episode 17
18 18 Episode 18
19 19 Episode 19
20 20 Episode 20
21 21 Episode 21
22 22 Episode 22
23 23 Episode 23
24 24 Episode 24
25 25 Episode 25
26 26 Episode 26
27 27 Episode 27
28 28 Episode 28
29 29 Episode 29
30 30 Episode 30
31 31 Episode 31
32 32 Episode 32
33 33 Episode 33
34 34 Episode 34
35 35 Episode 35
36 36 Episode 36
37 37 Episode 37
38 38 Episode 38
39 39 Episode 39
40 40 Episode 40
41 41 Episode 41
42 42 Episode 42
43 43 Episode 43
44 44 Episode 44
45 45 Episode 45
46 46 Episode 46
47 47 Episode 47
48 48 Episode 48
49 49 Episode 49
50 50 Episode 50
51 51 Episode 51
52 52 Episode 52
53 53 Episode 53
54 54 Episode 54
55 55 Episode 55
56 56 Episode 56
57 57 Episode 57
58 58 Episode 58
59 59 Episode 59
60 60 Episode 60
61 61 Episode 61
62 62 Episode 62
63 63 Episode 63
64 64 Episode 64
65 65 Episode 65
66 66 Episode 66
67 67 Episode 67
68 68 Episode 68
69 69 Episode 69
70 70 Episode 70
71 71 Episode 71
72 72 Episode 72
73 73 Episode 73
74 74 Episode 74
75 75 Episode 75
76 76 Episode 76
77 77 Episode 77
78 78 Episode 78
79 79 Episode 79
80 80 Episode 80
81 81 Episode 81
82 82 Episode 82
83 83 Episode 83
84 84 Episode 84
85 85 Episode 85
86 86 Episode 86 July 29, 1963
87 87 Episode 87
88 88 Episode 88
89 89 Episode 89
90 90 Episode 90
91 91 Episode 91
92 92 Episode 92
93 93 Episode 93
94 94 Episode 94
95 95 Episode 95
96 96 Episode 96
97 97 Episode 97
98 98 Episode 98
99 99 Episode 99
100 100 Episode 100
101 101 Episode 101
102 102 Episode 102
103 103 Episode 103
104 104 Episode 104
105 105 Episode 105
106 106 Episode 106
107 107 Episode 107
108 108 Episode 108
109 109 Episode 109
110 110 Episode 110
111 111 Episode 111
112 112 Episode 112
113 113 Episode 113
114 114 Episode 114
115 115 Episode 115
116 116 Episode 116
117 117 Episode 117
118 118 Episode 118
119 119 Episode 119
120 120 Episode 120
121 121 Episode 121
122 122 Episode 122
123 123 Episode 123
124 124 Episode 124
125 125 Episode 125
126 126 Episode 126
127 127 Episode 127 September 24, 1963
128 128 Episode 128
129 129 Episode 129
130 130 Episode 130
131 131 Episode 131
132 132 Episode 132
133 133 Episode 133
134 134 Episode 134
135 135 Episode 135
136 136 Episode 136
137 137 Episode 137
138 138 Episode 138
139 139 Episode 139
140 140 Episode 140
141 141 Episode 141
142 142 Episode 142
143 143 Episode 143
144 144 Episode 144
145 145 Episode 145
146 146 Episode 146
147 147 Episode 147
148 148 Episode 148
149 149 Episode 149
150 150 Episode 150
151 151 Episode 151
152 152 Episode 152
153 153 Episode 153
154 154 Episode 154
155 155 Episode 155
156 156 Episode 156
157 157 Episode 157
158 158 Episode 158
159 159 Episode 159
160 160 Episode 160
161 161 Episode 161
162 162 Episode 162
163 163 Episode 163
164 164 Episode 164
165 165 Episode 165 November 18, 1963
166 166 Episode 166 November 19, 1963
167 167 Episode 167
168 168 Episode 168
169 169 Episode 169
170 170 Episode 170 November 22, 1963

General Hospital Seasons
Season 1  | Season 50  | Season 51  | Season 52  | Season 53  | Season 54  | Season 55  | Season 56