Eastbound & Down/Season Three

From The TV IV
Jump to: navigation, search
Season Three
Eastbound & Down
Season Premiere February 19, 2012
Season Finale April 8, 2012
Episode Count 8
Previous

Season Two

Next

Season Four

Season Three of Eastbound & Down premiered on February 19, 2012.

Episodes

# # Title Airdate
14 1 Chapter 14 February 19, 2012
15 2 Chapter 15 February 26, 2012
16 3 Chapter 16 March 4, 2012
17 4 Chapter 17 March 11, 2012
18 5 Chapter 18 March 18, 2012
19 6 Chapter 19 March 25, 2012
20 7 Chapter 20 April 1, 2012
21 8 Chapter 21 April 8, 2012